Qızılgülün Adı

Məhsul kodu: 1500

  • 11.99 AZN
  • 9.6 AZN


Müəllif
Umberto Eco
Kateqoriya
Proza , Fəlsəfə , The International Bestsellers
Nəşriyyat
Qanun
Səhifə
616
Tərcümə
Samir Bulut
Təmin edilmə
1-3 İş günü
Stock
70

Qısa məzmun

“Qızılgülün adı” intellektual postmodernizmin və XX əsr ro­mançılığının ən parlaq nümunələrindən biri, Umberto Eco ya­radıcılığının kulminasiyasıdır. Bu romanda müasir fəlsəfi fikrin bəşəriyyətə bəxş etdiyi bir çox düşüncə nemətləri, – ikili qiy­mət­­ləndirmədən, Mərkəzin kənar üzərində, Mütləqin nisbi qar­şı­sında, Həqiqətin həqiqətlər üzərində, əminliyin şübhə qar­şı­sında, ehkamın təhlil üzərində ağalığından imtina, patiş, inter­tekstuallıq, semiotika və s. kimi anlayışlar əyaniləşərək, “Biz bu­yuq!” dedi.

Bu o romanlardandır ki, ədəbiyyatı sevməyənlər belə, ümumi dün­yagörüşün inkişafı naminə onu oxumalıdırlar. Çağdaşımız olan böyük Qərb mütəfəkkirinin qələmindən çıxmış böyük Qərb mə­də­niyyətinin bəhrəsi olan bu roman ünlü nəzəriyyəçilərin və dünya oxucularının alqışını qazanıb, yazılmasından 30 ildən ar­tıq vaxt ke­çir, hələ də fəlsəfi ədəbiyyatı sevənlərin diqqət mər­kəzindədir. Azərbaycanda postmodern ədəbiyyat mövzusunda qız­ğın müza­kirələr təxminən iyirmi ildir ki, gedir. Postmodern ədəbiyyatın ağır ar­tilleriyası olan “Qızılgülün adı” romanı isə azər­baycandilli oxu­culara ana dilimizdə yalnız indi təqdim olu­nur.


Çatdırılma şərtləri

Metrodaxili
2 AZN
Şəhərdaxili
3 AZN
Sumqayıt və ətraf ərazilər
5 AZN
Bölgələr
Bir kitab : 3.5 AZN
İki kitab : Hər kitaba görə 2.5 AZN
Üç və dörd kitab : Hər kitaba görə 1.8 AZN
Beş - yeddi kitab : Hər kitaba 1.5 AZN
Səkkiz və on kitab : Hər kitaba görə 1 AZN
On bir və daha artıq kitab : Hər kitaba görə 0.7 AZN

Rəy bildirin

Oxşar kitablar