Azel

Məhsul kodu: 11564

  • 7.9 AZN
  • 6.3 AZN


Müəllif
Amin Sükut
Kateqoriya
Proza , Çağdaş Azərbaycan Ədəbiyyatı , Uşaq Ədəbiyyatı
Nəşriyyat
Parlaq İmzalar
Səhifə
168
Tərcümə
Təmin edilmə
1-3 İş günü
Stock
99

Qısa məzmun

Azel
Azel “hara”, “necǝ”, “niyǝ”, “haçan” suallarını vermir, o, qorxmaz, cǝsarǝtli, sadiq dostdur, eyni
zamanda onun saf bir ürǝyi var. Sevgiyǝ vǝ sǝdaqǝtǝ inanır.

Azel vǝ Gülcǝ
Bu hekayǝ ruhunda qanadları olan hamı üçün yazılıb; yaşından, arzularından, xǝyallarından asılı
olmayaraq... “Gözlǝ, gǝlǝcǝm” demǝk daha çǝtindir, ya “Gǝl sǝn dǝ mǝnimlǝ gedǝk” söylǝmǝk?
Nǝ qǝdǝr güclü sevǝ bilǝrsǝn ki, hündür budağa qonmuş qanadlı bir varlığa “ehtiyatlı ol, yıxılarsan”
deyǝsǝn?

Babam vǝ Mǝn
“Balaca, bir gün gǝlǝcǝk sǝn böyük işlǝr görǝcǝksǝn”, – babası Azelǝ tez-tez belǝ deyǝrdi. Azel gündǝ
ona yüz dǝfǝ “niyǝ” sualı verǝrdi. Günǝş niyǝ tǝkdir, daş niyǝ daşdır, quş niyǝ quşdur, bu dǝniz niyǝ
buradadır...

“Bilirsǝn, sǝn cǝsur olanda nǝyisǝ bilmǝdiyin vaxt da cǝsur olursan, etiraf edirsǝn ki, “bilmirǝm”...
Ona görǝ cǝsurlar tez-tez, qorxaqlar gec-gec “bilmirǝm” sözünü deyirlǝr”


Çatdırılma şərtləri

Metrodaxili
2 AZN
Şəhərdaxili
3 AZN
Sumqayıt və ətraf ərazilər
5 AZN
Bölgələr
Bir kitab : 3.5 AZN
İki kitab : Hər kitaba görə 2.5 AZN
Üç və dörd kitab : Hər kitaba görə 1.8 AZN
Beş - yeddi kitab : Hər kitaba 1.5 AZN
Səkkiz və on kitab : Hər kitaba görə 1 AZN
On bir və daha artıq kitab : Hər kitaba görə 0.7 AZN

Rəy bildirin

Oxşar kitablar