İktisadi ve İdari Bilimler İçin İstatistik

Məhsul kodu: 6255

  • 15.5 AZN
  • 12.4 AZN


Müəllif
Ziya Gökalp Göktolga
Kateqoriya
Riyaziyyat , Elmi-Kütləvi
Nəşriyyat
Seçkin Yayıncılık
Səhifə
376
Tərcümə
Təmin edilmə
7-10 İş günü
Stock
85

Qısa məzmun

Gördüğü yoğun ilgi sonucu gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısını yapan kitap, İİBF lerdeki İstatistik I - II , Temel İstatistik ve İstatistiğe Giriş derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitap, uzun yıllar bu konuda ders veren yazarın verdiği derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca akademisyenlerden gelen istek üzerine kitabın yeni baskısına parametrik olmayan hipotez testleri ve endeksler konuları da eklenmiştir.

Kitapta, konuların daha iyi anlaşılabilmesi için konu anlatımının hemen arkasın-dan örnek çözümlere yer verilmiş, ayrıca her ünitenin sonuna üniteyle ilgili soru ve çözümlere de yer verilerek hem konuların hem de ünitenin daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Eserde, çözümüyle birlikte verilen 200 den fazla örnek ve sorular, İktisadi ve İdari Bilimler öğrencilerine yönelik olması için iktisat, işletme ve idari sahalardan seçilmiştir. Ayrıca bu kitapla, elle çözümü yapılan bir çok örneğin SPSS 22 ve MINITAB 17 istatistik paket programlarında da çözümü yapılarak hem temel istatistik dersi alan öğrencilerin paket programlarla kolayca nasıl çözüm yapacağını göstermek, hem de paket programlar dersi alan öğrencilerin yaptıkları çözümlerin temelini anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Eser, lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlandıysa da, istatistik ile ilgile-nen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

- İstatistikle İlgili Temel Kavramlar

- İstatistikî Verilerin Düzenlenmesi ve Grafikle Gösterimi

- Yer Ölçüleri

- Dağılım Ölçüleri

- Momentler, Çarpıklık (Asimetri) ve Basıklık

- İhtimaller

- Anakütle Dağılımları

- Örneklem Teorisi

- İstatistikî Tahmin Teorisi Güven Aralığı

- İstatistikî Karar Teorisi (Hipotez Testleri)

- Ki–Kare (Χ2)Testleri

- Varyans Analizi

- Regresyon ve Korelasyon Analizi

- Parametrik Olmayan Hipotez Testleri

- Endeksler


Çatdırılma şərtləri

Metrodaxili
2 AZN
Şəhərdaxili
3 AZN
Sumqayıt və ətraf ərazilər
5 AZN
Bölgələr
Bir kitab : 3.5 AZN
İki kitab : Hər kitaba görə 2.5 AZN
Üç və dörd kitab : Hər kitaba görə 1.8 AZN
Beş - yeddi kitab : Hər kitaba 1.5 AZN
Səkkiz və on kitab : Hər kitaba görə 1 AZN
On bir və daha artıq kitab : Hər kitaba görə 0.7 AZN

Rəy bildirin

Oxşar kitablar