Türk Qəhrəmanlıq Dastanları I-II Hissə

Məhsul kodu: 10937

  • 19.99 AZN
  • 16 AZN


Müəllif
Viktor Jirmunski
Kateqoriya
Mifologiya
Nəşriyyat
Qanun
Səhifə
432
Tərcümə
Mәmmәd İsmayıl, Ayfәr Aytaç
Təmin edilmə
1-3 İş günü
Stock
100

Qısa məzmun

Türk qәhramanlıq dastanları Rusiyanın qabaqcıl alimlərindən olan Viktor Jirmunskinin әn mühüm tәdqiqat әsәr­lәrindәn biridir. Adından göründüyü kimi, әsәrdә Türk Dünyası dastanları, nağılları, rәvayәt vә әf­sa­nәlәri mükәmmәl bir şәkildә araşdırılır.
Ozamankı Leninqradda yaşayan V.Jirmunski İkinci Dünya müha­ribәsinin әvvәllәrindә bir çox qabaqcıl elm vә mәdәniyyәt xadimlәri ilә birlikdә Orta Asiyaya evakuasiya edilir. Daşkәnddә yaşamalı olan Jir­munski әvvәlcә bütün Türk lәhcәlәrini öyrәnir vә bundan sonra Türk dünyası folklorunu toplamağa, tәdqiq etmәyә başlayır. Top­ladıqlarını әvvәlcә bir-biri, sonra dünya folklor nümunәlәri ilә qarşılaşdırır vә ortaya mükәmmәl bir әsәr qoyur. Dünyanın bir çox öndә gәlәn dillәrinә tәrcümə edilib çap olunan bu mükәmmәl әsәr dili­mizdә ilk dәfә işıq üzü görür.


Çatdırılma şərtləri

Metrodaxili
2 AZN
Şəhərdaxili
3 AZN
Sumqayıt və ətraf ərazilər
5 AZN
Bölgələr
Bir kitab : 3.5 AZN
İki kitab : Hər kitaba görə 2.5 AZN
Üç və dörd kitab : Hər kitaba görə 1.8 AZN
Beş - yeddi kitab : Hər kitaba 1.5 AZN
Səkkiz və on kitab : Hər kitaba görə 1 AZN
On bir və daha artıq kitab : Hər kitaba görə 0.7 AZN

Rəy bildirin

Oxşar kitablar